Nejdůležitější informace před startem
26. 2. 2021 20:30
Vzhledem k platným vládním opatřením si před samotným během ještě prosím přečtěte ty nejdůležitější pokyny, které byste měli znát.

  • Do centra běhu přicházejte 3 minuty před svým startovním časem. Ne dříve! Rozcvičte se cestou z domu či parkoviště na okolních lesních cestách.
  • Každý účastník musí mít v centru běhu nasazený respirátor, roušku, multifunkční šátek nebo jinou ochranu nosu a úst a musí dodržovat vzdálenost 2 m od ostatních.
  • Na start se dostavte přesně 3 minuty před svým startovním časem. V prvním předstartovním koridoru si vyzvednete své startovní číslo. V každém koridoru se může nacházet vždy pouze jeden běžec. Každý závodník je zodpovědný za to, že se včas dostaví na start. Čas závodu se měří od startovního času uvedeného ve startovní listině. Oficiálním časem závodu je středoevropský čas (CET).
  • Po doběhu si každý závodník na verandě samoobslužně vyzvedne účastnický balíček a bezodkladně opustí centrum běhu. Prosíme, nezůstávejte u cíle ani v centru běhu.
  • Pokud jste tak dosud neučinili, přečtě te si prosím kompletní pokyny k běhu. A hlavně je, prosím, v maximální míře dodržujte.

Je nutné dodržet platná nařízení Vlády ČR a opatření PES platná pro 5. stupeň! Každý, kdo se běhu zúčastní, se zavazuje dodržovat všechna platná protiepidemická opatření! V případě nedodržování opatření, bude běh okamžitě zrušen a start uzavřen.

Hlavní partneři
Akci podporují
Partneři